Styret 2018

Verv Navn Adr. / e-mail Tlf. Mob.
Leder Stein Barli Veidemannsveien 25
1407 Vinterbro
epost
  911 87 811
Nestleder Helge Hovland Randembrekka 2
1540 Vestby
epost
 64 95 03 46 905 64 851
Kasserer Hans Kristian Røed Brekkeveien 27,
1430 Ås
epost
64 94 12 07 915 72 321
Sekretær Elin Aas Nordbyveien 20 A,
1400 Ski
epost
64 87 21 51 911 09 298
Styremedlem Eli Vinje epost 66 91 00 43 916 28 238
Styremedlem Einar Skillebekk Østliveien 39,
1415 Oppegård
epost
66 99 19 97 920 50 595
Styremedlem Arne A. Røed Osloveien 281,
1449 Drøbak
epost
64 93 27 51 957 89 821
Vara
Frogn
Arne Danielsen Vestbyveien 94
1449 Drøbak
 e-post
64 93 14 07 995 71 313
Vara
Nesodden
Gunhild Skatteboe Elgfaret 13
1453 Bjørnemyr
epost
66 91 22 09 951 59 295
Vara
Oppegård
Steinar Karlsrud Th.Kittelsensv.66
1415 Oppegård
epost
66 99 30 62 958 79 936
Vara Ski Kjersti Iden Markveien 7 B
1406 Ski
epost
64 87 41 94 905 05 984
Vara Vestby Henning Karlstad Randemsletta 35
1540 Vestby
epost
64 95 38 22 915 60 250
Vara Ås Arne Hågensen Solfallsveien 22
1430 Ås
epost
  913 03 199
Redaktør
Follominne
Bjørn Egil
Jensen
Kantorveien 7B
1410 Kolbotn
epost
66 99 12 92 920 11 908
 Webredaktør  Bjørg Andersen  Nesoddveien 283,
1455 Nordre Frogn
epost
 64 93 90 67 922 55 649
Publisert Oppdatert