Valgt 29. mars  på  årsmøtet på Follo Museum

Leder
(Vestby)
Guri Vallevik Håbjørg

epost

915 27 675

Nestleder
Medlem Frogn  

Arne Rød

epost

909 26 280

Vara Frogn

Solveig Krogsrud

epost

404 77 755
Sekretær
Medlem Ski
Kjersti Iden

epost 905 05 984
Vara Ski Jan Sjølli epost 480 70 928
Medlem Vestby Tone Solheim epost 911 78 507
Kasserer
Vara Vestby
Ivar Aksel Bjerke epost 913 77 335
Medlem Ås Hans Kristian Røed epost 915 72 321
Vara Ås Arne Hågensen epost 913 03 199
Medlem, Oppegård Einar Skillebekk epost 920 50 595
Vara Oppegård Steinar Karlsrud epost 958 79 936
Medlem, Nesodden Bjørn Zappfe epost 907 00 752
Vara Nesodden Barbro Kranstad Helgesen epost 488 84 901
Webredaktør Bjørg Andersen epost 922 55 649
Redaktør Follominne Siri Iversen epost 934 31 105
Publisert Oppdatert