Lenker

Museer

Follo Museum:
https://mia.no/follomuseum

Akershus Museum:
https://mia.no/

Digitalt museum:
http://digitaltmuseum.no

Oscarsborgs museum:
http://www.festningsverk.no

Oslofjordmuseet:
https://mia.no/oslofjordmuseet

Historielag i Follo

Enebakk historielag:
http://www.enebakk-historielag.no

Frogn historielag:
http://www.frogn-historielag.org

Nesodden historielag:
http://www.nesodden-historielag.org

Oppegård historielag:
http://www.oppegard-historielag.org

Ski historielag:
http://www.ski-historielag.no

Ski slektshistorielag:
http://www.skislekt.no

Vestby historielag:
www.vestbyhistorielag.org

Ås historielag:
http://aashistorielag.no/

Andre regionale historielag (og fylkeslag)

Romerike historielag (Enebakk historielag i Follo er med her):
http://www.historielag.no

Hardanger historielag:
http://www.hardanger-historielag.com

Sunnmøre historielag:
http://home.no.net/shlag

Nord-Trøndelag historielag:
http://www.skatval.no/NTHist/

Sør-Trøndelag historielag:
http://www.sor-trondelag.historielag.org

Helgeland historielag:
http://www.helgeland-historielag.no

Oppland historielag, alle historielagene:
http://www.arkivnett.ol.no/index.php?id=109

Fellesrådet for historielagene i Oslo:
http://www.oslohistorie.pair.com

Rogaland historie- og ættesogelag:
http://home.online.no/~histori

Fosen historielag:
http://www.fosen-historielag.no

Telemark historielag:
http://www.telemark-historielag.com

Østfold historielag:
http://www.ostfoldhistorielag.org

Annet

Landslaget for lokalhistorie (oversikt over lokalhistorielag i Norge):
http://historielag.blogspot.com

Lokalhistorisk magasin:
http://www.lokalhistorie.no/kilder_litteratur/publ/lokmag.html

Nettstedet for Kulturminneåret 2009:
http://www.kulturminneaaret2009.no

Kulturåret 2008 – Mangfoldige minner:
http://www.mangfoldigeminner.no

Gamle norske måleenheter:
http://www.maritimt.net/arkforsk/norskem.htm

Vikingeskip:
http://home.online.no/~joeolavl/viking/vikinglinker.htm

Norsk lokalhistorisk institutt:
www.lokalhistorie.no
www.lokalhistoriewiki.no

 

Publisert Oppdatert