Aktiviteter 2015

Inkludert Follo Museums program.
De forskjellige lags program kan være til inspirasjon for andre lag. Det er mulig å bli med på andre lags arrangement, men det kan være lurt å sjekke med lagets leder først om plass og evt. ny informasjon.
Aktiviteter ved alle museene i Akershus: akershusmuseet.no

JANUAR Lag Sted Arrangement
Torsdag
22. jan
kl.19.00
Oppegård
Historielag
 
Grendehuset
(Vellet)
 
Karsten Alnæs: De gåtefulle 
10.000 første årene.
 
FEBRUAR Lag Sted Arrangement
Tirsdag
10. feb
kl.19.00
Vestby
Historielag
Son
Kulturkirke
Tommy Braaen – foredrag om Carl Dørenberger
Torsdag
26. febr
kl.19.00
Nesodden        
Historielag
Ekelund seniorsenter   
Hilda Jacobsens veg 1
Årsmøte                   
Torsdag
26. febr
kl.19.00
Oppegård
Historielag
Bibliotekgalleriet Willy Østberg:
Middelaldergårdene i Oppegård
Torsdag
26. mars
kl.19.00
Ås
Historielag
  Årsmøte
MARS Lag Sted Arrangement
Torsdag
5. mars
Oppegård
Historielag
  Årsmøte
Tirsdag
10. mars
kl.19.00
Frogn
Historielag
 
Follo Museum Årsmøte
Foredrag ved Henning Karlstad: «Å sa du?»  Om Vestbymålet.
Torsdag
19. mars
kl.19.00
Oppegård
Historielag
Bibliotekgalleriet Finn Erhard Johannessen: Ljansbruket
Tirsdag
24. mars
kk.19.00
Vestby
Historielag
Prestegården Årsmøte – med filmsnutt
Torsdag
26. mars
kl.18.00
Follo
Historielag
Follo museum

Årsmøte

Utsatt pga snøvær

APRIL Lag Sted Arrangement
Torsdag
9. april
kl.19.00
Oppegård
Historielag
Grendehuset
(Vellet)
 
Berit Nøkleby: Oppegård under annen verdenskrig
Torsdag
9. april
kl.19.00
Frogn Historielag Restaurant Sjøstjernen
Drøbak
Vi markerer krigsutbruddet 9. april 1940. En Blåserkvintett fra Kongelig Norske Marines musikkorps fra Horten deltar, og Frogn mannskor synger Grinisanger. Panel med eldre.
Torsdag
16. aprill
kl.18.00
Follo
Historielag
Follo Museum Årsmøte
Lørdag
18. april
kl.14.00
Frogn
Historielag
Krogsrudtoppen,
Solbergbygda sør i Frogn
Vi åpner vår historiske kultursti med gravfelt, tufter etter husmannsplass, isdammer, steinalderboplass m.m
Søndag
26. april
kl.12.00
Vestby
Historielag
Hølen På tur i Hølen med Ingvar Dahl. Vi møtes på torvet kl 12
MAI Lag Sted Arrangement
Fredag
8. mai
kl.18.00
Frogn
Historielag
Skiphelle, Drøbak
parkeringsplassen
Se stedet der fangeskipet Donau gikk på grunn i 1945 etter  sabotasjeaksjon. Major Jon-Ivar Paulsen og Nesodden og Frogn kammerkor deltar. Grilling etterpå.
Tirsdag
19. mai
kl.19.00
 
Vestby
Historielag
Seniorsenteret Bygda blir til – Jarleif Nordheim –
Torsdag
28. mai
kl. 18.00
Ås
Historielag
Frammøte
Nordre Stuene
Rusletur i Nøstvetmarka
Søndag
31. mai
kl. 11.00
 
Frogn Historielag Heer skole
startsted
 
Festningsmarsjen Oscarsborg, et samarbeid mellom Kommandanten, Oscarsborg festningsmuseum, Frognmarkas venner og Frogn Historielag.
JUNI Lag Sted Arrangement
Søndag
7. juni
kl.10.00
Oppegård
Historielag
 
Start: Parkeringplassen på Myrvoll v. Jernbanestasjonen

I anledning 100 års jubileet for kommunen: Rusletur på kirkeveien fra øst – vest.

Beregnet slutt kl. 17.30 Det er 6 etapper. Trenger ikke gå alle denne gang. Turen gjentas 13.sept.

Torsdag 
11. juni
kl.19.00
 
Frogn
Historielag
 
Follo museum Bjørn G. Lunder fra Oppegård Historielag forteller om området Bunnefjorden/Fåle, om et område tilbake til Vikingtiden. Hvor har vi navnet Nøstvedt fra?
Torsdag
11. juni
kl.18.00
Ås
Historielag
Frammøte på
Nordre Fåle, Nordby
Rusletur i «Fålemarka»
JULI Lag Sted Arrangement
Onsdag
29. juli
kl.18.00
   Follo Museum

Olsokstevne
Salg av rømmegrøt

AUGUST Lag Sted Arrangement
Lørdag
29. aug
 
Frogn
Historielag
Havsjødalen
Frammøte ved gartneriet

Ekskursjon i Havsjødalen for å se på utgravingene.
Tor Thoresen vil være guide.

 
SEPTEMBER Lag Sted Arrangement
Tirsdag
1. sept
 
Vestby
Historielag
På den gamle idrettsbanen i Vestby på nord/øst siden av Vestby videregående skole. Medlemsmøte. Vi viser barn fra Bjørlien hvordan man lekte på 1950 til 70-tallet.
 
Tirsdag
8.sept
kl.18 – 20
Frogn
Historielag
Vi møtes på Krogsrudtoppen (endestasjon for bussen) som ligger på veien til Solbergstrand og NIVA. Friluftsgudstjeneste med biskop Atle Sommerfeldt og sokneprest Dag Kjetil Hartberg i Solbergskogen. Holdes ved gravfeltet fra bronsealder og framover.
Torsdag
10. sept
kl. 18.00
Ås
Historielag
Frammøte på
parkeringsplassen
nedenfor Sjøskogen skole
Storfeiring på Nøstvet boplass
Vi griller helt lam.
Søndag
13. sept
kl.10.00
Oppegård
Historielag
 
Start: Parkeringplassen på Myrvoll v. Jernbanestasjonen

I anledning 100 års jubileet for kommunen: Rusletur på kirkeveien fra øst til vest.

Beregnet slutt kl. 17.30. Det er 6 etapper. Trenger ikke gå alle denne gang.

Onsdag
16.sept
Vestby Historielag Grevlingen kultursal
i Son
Rundtur i Vestby via bilder og fortellinger. I tillegg møter med den del av våre organisasjoner for folket!
Torsdag 
17. sept
kl.19.00
 
Oppegård
Historielag
Grendehuset
(Vellet)
 
Finn Erhard Johannessen: En ny forstadskommune – Oppegårds moderne historie ca 1900 – 1940
Lørdag
19. sept
Frogn Historielag
Follo Museum
Ved Fuglesang feriehjem på Øvre Knardal i Nordre Frogn på Bunnefjordsiden. Kjør Fuglesangveien. Siste dag i kulturminneuken: Tur til der det første tyske flyet styrtet om morgenen
9. april 1940. Det blir en markering der og avduking av minnetavle over fly og flygere.
Søndag
20. sept
Vestby
Historielag
Sted senere Kulturminnedagene: Vi inviterer alle i kommunen til å se barn leke gamle leker i kostymer fra 1960-tallet! Sted er ikke riktig bestemt.
OKTOBER Lag Sted Arrangement
Søndag 
4. okt
kl. 11.15
 
Nesodden
Historielag
 
Fra Nesodden kirke
med Treiders Veteranbuss
 

Høstens Rusletur: På gjengrodde stier fra Gulstad til Grøndalen.

Guide Stein Turtumøygard

Tirsdag
27. okt
kl. 19.00
Frogn
Historielag
 
Follo Museum Oddvar Schjølberg om krigsseilere i 2.verdenskrig og etter krigen.
NOVEMBER Lag Sted Arrangement
Lørdag
7. nov
kl. 12.00
 
Frogn
Historielag
Skiphelle parkeringsplass MS Sørland sank 9. april med to unge sjømenn. Ligger utenfor stranda på Skiphelle.
Vi avduker minnetavle.
Tirsdag
17. nov
Vestby 
Historielag
Gardarheim Dyrene i Vestby de siste 300 år. Utvikling og informasjon i vid forstand ved jeger og skogeier Vidar Holthe
Torsdag
19. nov
kl. 18.00
Ås
Historielag
Vitenparken Medlemsmøte
Torsdag
26. nov
kl. 19.00
Nesodden
Historielag
Ekelund senior-
senter
Kåseri: Utvandringen fra
Nesodden til Amerika ved Harald Lorentzen
Åpent møte
Søndag
29. nov
kl.12 – 15
Nesodden
Historielag
Fundingrudhuset
To gård
Åpen dag: Hygge for barna m. klipp og lim, brødbaking i steinovnen, gløgg og pepperkaker. lotteri og salg av nye «Sopelimen» årsheftet.
DESEMBER Lag Sted Arrangement
Tirsdag
1. des
kl. 17.30
kl.19.00
Frogn
Historielag
Fra Sjøstjernen og til Skiphelle:
Fakkeltog til minnetavle for DS Donau som lå på Stranda her i 7 år
Mona Levin og Mette Manus kommer på møte om jødedeportasjonen med Donau. Leder av HL-senteret kommer også.
Publisert Oppdatert