Aktiviteter 2014

Inkludert Follo Museums program.
De forskjellige lags program kan være til inspirasjon for andre lag. Det er mulig å bli med på andre lags arrangement, men det kan være lurt å sjekke med lagets leder først om plass og evt. ny informasjon.
Aktiviteter ved alle museene i Akershus:  Follo museums kalender

JANUAR Lag Sted Arrangement
Tirsdag
21. jan
kl. 19.00
Ski
Historielag
 
Waldemarhøy
i Ski sentrum
 
 Medlemsmøte med besøk av ”Grunnlovssoldat” og lokalhistoriker Harald P. Johnsen
FEBRUAR Lag Sted Arrangement
Tirsdag
25.febr
kl. 19.00
Vestby
Historielag
Vestby Seniorsenter Grunnlovsjubileet 2014 – 200 år siden valg på to valgmenn i Vestby kirke. Åpent møte som er samarbeid mellom Vestby kommune, meinighetskontoret og Vesty Historiellag.
Tirsdag
25. febr
Ski
Historielag
Waldemarhøy
i Ski sentrum
Årsmøte
Torsdag
27. februar
kl. 19.00
Nesodden
Historielag

Ekelund Seniorsenter
Hilda_Jacobsens

vei 1

Årsmøte
Saker som ønskes behandlet
sendes leder før 30. januar
       
MARS Lag Sted Arrangement
Torsdag
6. mars
Oppegård
Historielag
Skogsland i Solbråtanveien Årsmøte
Fredag
7. mars
kl. 18.30
 
Ski
Historielag
Servicesenteret Feiring av 40 årsjubileet. Festmiddag 200kr. Påmelding
Foredrag v. forsker ph.d. Marthe Hommerstad om Chr. Magnus Falsen. Ski Historielags historie v. Kristen Bjerke
Søndag
9. mars
kl.11.00
Ski
Historielag og
Ski menighetsråd
Kråkstad kirke Jubileumsgudstjeneste
Åpent møte
Tirsdag
11. mars
kl.19.00
Frogn
Historielag
Follo museum Årsmøte – Etter årsmøtesakene blir det foredrag ved historiker Trond Svandal: Urolighetene i 1814 – hvordan påvirket det   Frogn og distriktet?
Torsdag
13. mars
kl. 19.00
Oppegård
Historielag
Oppegård bibliotek. Lokalhistorisk kveld i biblioteket. Steinar Karlsrud viser bilder og forteller om Kolbotn. Samarbeid med Oppegård bibliotek.
Tirsdag
18. mars
kl. 19.00
 
Vestby
Historielag
 
Vestby Seniorsenter  Årsmøte – Etter årsmøltet Jørn Svendsens «Årets filmkutt» og dokumentarfilmen  om Eygen Rødshagen.
Onsdag
26. mars
kl. 17-19
Frogn
Historielag
Frogn
Bibliotek
Slektsforum første møte i 2014
Neste møter 23. april, 28. mai og 25. juni
APRIL Lag Sted Arrangement
Onsdag
23. april
kl. 18.00
Frogn 
Historielag
Drøbak
kirkegård
 
Vi har vandring på kirkegården for å studere gamle gravstøtter.
MAI Lag Sted Arrangement
Søndag
4. mai
kl. 09.30
Oppegård
Historielag
Greverud skole, avreise kl. 09.30
 
Busstur til og omvisning i Eidsvolls-bygningen. Omvisningen varer ca 1,5 timer
Søndag
04. mai
kl.11-15
Follo Museum,
Akershusmuseet,
Verneforeningen
Gamle Drøbak
Follo Museum Bygningsvern- og Håndverksdagen
Programmet er også lagt ut på Aktivitetssiden under Follo museum på Follo Historielags hjemmeside.
Mandag
5. mai
kl.18.00
Ski
Historielag
Kulturstikomiteen
Går fra Langhuset. Vi går kultursti Langhus.
Tur v. Knut og Per
Tirsdag
6. mai
kl.19.00
Frogn 
Historielag
Follo Museum Historiker Aslak Kittelsen holder foredrag om Hollendertrafikken på !600-tallet spesielt med henblikk på Drøbak og Frogn.
Torsdag
8. mai
kl.19.00
Ski
Historielag
Forsvarsforeningen
Waldermarhøy Frigjøringsdag og veterandag.
Minnemøte med fokus på vår region. Tale v. stortingsrepr. Gunvor Eldegard, tale fra Ski HV og film fra krigen.
Tirsdag
20. mai
 
Ski
Historielag og
Ski kunstforening
Waldermarhøy Kunsthistoriker Jan Kokkin: «1814 og kunsten i Norge: Dilettantisme eller gryende storhet?»
Lørdag
24. mai
 
Ski
HIstorielag v. tur og opplevelseskom.
Odalen Værk Påmelding til komiteen v. Tom Rognstad.
Søndag
25. mai
 
Frogn 
Historielag
 
Heer-Drøbak – Oscarsborg FESTNINGSMARSJEN-6 timers tur også båt
Samarbeid med festningen, Frognmarkas venner og historielaget
Søndag
25. mai
kl. 11-15
Follo museum Follo museum
Belsjøveien, Drøbak
Barnas dag
Museets kalender
JUNI Lag Sted Arrangement
Søndag
1. juni
 
Ski
Historielag
  Kråkstaddagen
Stand m. lokale bilder og medlemsverving
Onsdag
4. juni
kl. 18.00
Oppegård
Historielag
Ingierstrand Bad Ingierstrand bad, omvisning på restaurert og nyåpnet anlegg v/seksjonsleder Jan-Egil Clausen fra Oslo kommune, Byfornyingsetaten.
Torsdag
12. juni
 
Frogn
Historielag
 
Ekebergparken
start v. stasjon Jomfrubråten
Guide er Reidar Øye Brevik til kulturminner, skulpturer vi går forbi og evt. i besøkssenteret.
Lørdag
14. juni
Ski
Historielag
Eidsvoll Tur til Eidsvollsbygningen
Søndag
15. juni
kl. 11-15
Follo museum Follo museum
Belsjøveien, Drøbak
Vær Arkeolog for en dag 
JULI Lag Sted Arrangement
Tirsdag
29. juli
kl. 18 – 21
 

Follo museum
Follo museums
Venner

Follo museum
Belsjøveien, Drøbak
 
Olsokstevne: Foredrag, konsert og messe. Rømmegrøt og kaffe.
Eentré 100 kr – ta gjerne med stol.
Utearrangemet. Info i Museets Kalender
AUGUST Lag Sted Arrangement
Lørdag
9. august
kl.12.00
 
Ski
Historielag
Langnes
Langnesbatteriet
 
Lunsj
Tale v. riksantikvaren
Askim Historielag – Spell i Folkeparken om kvelden
SEPTEMBER Lag Sted Arrangement
Torsdag
11. sept
kl. 19.00
Follo museum Børsumbygningen Huskonsert: Saaner salongorkester og Spele-mannslaget De Frilynde. 100 kr
Kaffe og Tilslørte Bondepiker
Søndag
14. sept
Vestby
Historielag
Follo Folkehøyskole Tema: Demokrati – det vanskelige ordet
Tirsdag
16. sept
Vestby
Historielag
Prestegården Tema: Språk, grunnloven på Vestbymål – en bok-lansering
Tirsdag
16. sept
kl. 19.00
Frogn
Historielag   og
Follo museum
Follo museum Foredrag om husmannsordningen.
Tar for oss to husmannsplasser i Frogn. Serverer «husmannskost»
Lørdag
20. sept
kl.14.00
Frogn
Historielag   og
Follo museum
Røis parkering til
Krogsrudsand
Turleder er Solveig Krogsrud til husmannsplasser i området.
Torsdag
21. august
kl.19.00
Ski
Historielag v.
Tur og opplev.kom.
Waldermarhøy David Vogt: Arkeologi i Østfold generelt, og helleristninger i Skjeberg-området spesielt
OKTOBER Lag Sted Arrangement
Søndag
5. okt
Nesodden
Historielag
  Tur Nesodden på tvers
Søndag
12. okt
ca kl. 12.00
Frogn 
Historielag og
Frogn menighet
Frogn kirke Frogn kirke: Omvisning på kirkegården etter gudstjenesten ved Gravminnegruppa i Frogn Historielag
Tirsdag
14. okt
kl. 19.00
Vestby
Historielag
Vestby Arena Vising av gamle flybilder –
NOVEMBER Lag Sted Arrangement
Lørdag 
1. nov
kl. 12.00
 
Oppegård 
Historielag
 
Frammøte ved Nasjonalmonumentet
på festningsplassen, Akershus festning
Norges Hjemmefrontmuseum: Omvisning v. Nils Birger Olsen leder av Forsvarsmuseets venner.
Entre: 25kr barn og 50kr voksen
Tirsdag
25. nov
kl. 19.00
 
Vestby
Historielag
Elverhøy
Hølen
 Lansering av boka til Ingvar Dahl: Glimt fra Hølens historie gjennom 300 år.
 
DESEMBER Lag Sted Arrangement
Tirsdag
2. des
kl.19.00
Frogn 
Historielag
 
Follo Museum Lysbildeforedrag v. Karl Gervin, idéhistoriker og teolog, over tema Kirkebakken.
Søndag
7. des
kl.11.00-15.00
Follo museum Follo Museum
Belsjøveien 17
 
Førjulsdag: Eventyrstund v. Noralv Teigen, lage julegaver, baking, lysdypping, hesteskyss, kafé
Søndag
28. des
kl.15.00
Follo museum Follo Museum
Belsjøveien 17
Gå julebukk på museet.
Publisert Oppdatert