Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2013

HANDLINGSPROGRAM 2013 - FOLLO HISTORIELAG

MÅL

Follo historielag skal arbeide for og ta vare på kunnskap om liv og skikker gjennom tidene i Follo. Som samarbeidsorgan for historielagene ønsker Follo Historielag at de enkelte historielagene arbeider med noen av de samme prosjektene i samme tidsperiode for å utnytte hverandres kunnskaper og ressurser på en god måte.

TILTAK

Følgende prosjekter prioriteres for 2013:
Follominne 2013
Gjøre artikler fra Follominne søkbare på nett
Markering av grunnlovsjubileet 2014 (samarbeid med Ås historielag - evt. andre historielag?)
Søke drifts- og aktivitetsstøtte 2013
Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
Kartlegge status for fotoregistrering/digitalisering i lokallagene
Avslutte Widerøeprosjektet
Bedre/oppfriske kontakten mot Fortidsminneforeningen
Kontaktmøte med alle ansvarlige for lokalhistoriske arkiv i Follo
Vedlikeholde og drifte hjemmesiden

STRATEGI OG TIDSRAMME

Follominne
Det søkes i samarbeid med redaktøren å få frem årboken i løpet av oktober/november 2013.
Arbeid med en bedre markedsføring av årboken videreføres i styret overfor de naturlige samarbeidspartnerne; bokhandler og bibliotek. Det bør etableres kontakt med bokhandler på Nesoddden og i Ski allerede i forkant av ny årbok.

Aktivitetsstøtte 2013
Laget har fått støtte fra Akershus fylkeskommune (kultur akershus) til videreføring av viktige egne prosjekter og prosjekter i regi av lokallagene
Fotoregisteringsprosjektet – lagene kan søke samarbeid om digitalisering med Akershusmuseet
Rydding og merking av gamle stier og veier

Widerøeprosjektet
Follo historielag vil være pådriver for å sluttføre identifisering av flybildesamlingen fra Widerøe i løpet av 2013. Det gjenstår å fullføre identifisering i Vestby.
Samlingen er overtatt av Akershusmuseet og lagt ut på www.primusweb.no. Det er et samlet antall av 1977 bilder med svært ulik fordeling mellom kommunene fra 39 bilder fra Frogn til 813 fra Vestby. Kultur.akershus har stilt til rådighet en ramme på kr. 25.000 til godtgjørelse for arbeidet.

Ivareta en god kommunikasjon mot lokallagene / Follo Museum
Drifte hjemmeside med lenker til alle lokallagene.
Videreføre felles aktivitetskalender for alle historielagene og Follo Museum
Videreføre opplegget med 2 formannsmøter i året.

Kontaktutvalget
Styret må initiere et årlig møte i kontaktutvalget mellom historielagenes kontaktpersoner og Fortidsminneforeningen. Holde oppe kontakten mot Fortidsminneforeningen og delta i jury for kulturvernprisen.

 

Publisert 03.11.2013
 

Du er her: Forsiden / Styret / Handlingsprogram / 2013

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden