Antall kommuner i Follo har gått opp og ned gjennom åra. I 1837 fantes det åtte kommuner i regionen, som toppet seg til elleve i 1930.

Her er utviklingen av antall kommuner i regionen: 1837: Åtte kommuner: Drøbak, Son/Hølen, Frogn, Ås, Kråkstad, Vestby, Nesodden, Enebakk. I disse  kommunene hadde fire formell bystatus; Son, Hølen, Hvitsten og Drøbak 1847: Hølen og Son ble delt i to kommuner 1915: Oppegård ble skilt ut fra Nesodden 1930: Ski ble skilt ut fra Kråkstad 1943: Hølen og Vestby ble slått sammen 1962: Enebakkneset ble overført fra Enebakk til Fet 1962: Drøbak og Frogn ble slått sammen 1964: Son og Vestby ble slått sammen 1964: Kråkstad og Ski ble slått sammen

I den siste tiden har spørsmålet om kommune-sammenslåing kommet på dagsordenen igjen pga. den dårlige kommuneøkonomien. Det er flere forslag som ligger framme, blant annet å samle alle Follo-kommunene til ett rike. Det ser imidlertid ut som de fleste mener at det beste er å beholde dagens kommunestruktur også i fremtiden. (Kopiert fra www.no.wikipedia.org)


Folloportalen – Samarbeid på kommunalt plan

Visit Follo – Turistguide for Follo

Reiseguiden – Follo med rekreasjons- og kulturtilbud

Follo-wikipedia – Fakta om Follo

Lokalhistorie-wiki – om Follo i Akershus

Kulturminner på Viken fylkeskommunes nettsider

 

Publisert Oppdatert