Antall kommuner i Follo har gått opp og ned gjennom åra. I 1837 fantes det åtte kommuner i regionen, som toppet seg til elleve i 1930.

Her er utviklingen av antall kommuner i regionen:
1837: Åtte kommuner: Drøbak, Son/Hølen, Frogn, Ås, Kråkstad, Vestby, Nesodden, Enebakk. I disse  kommunene hadde fire formell bystatus; Son, Hølen, Hvitsten og Drøbak
1847: Hølen og Son ble delt i to kommuner
1915: Oppegård ble skilt ut fra Nesodden
1930: Ski ble skilt ut fra Kråkstad
1943: Hølen og Vestby ble slått sammen
1962: Enebakkneset ble overført fra Enebakk til Fet
1962: Drøbak og Frogn ble slått sammen
1964: Son og Vestby ble slått sammen
1964: Kråkstad og Ski ble slått sammen

I den siste tiden har spørsmålet om kommune-sammenslåing kommet på dagsordenen igjen pga. den dårlige kommuneøkonomien. Det er flere forslag som ligger framme, blant annet å samle alle Follo-kommunene til ett rike. Det ser imidlertid ut som de fleste mener at det beste er å beholde dagens kommunestruktur også i fremtiden. (Kopiert fra www.no.wikipedia.org)

2020: Oppegård og Ski de største kommunene slo seg sammen til Nordre Follo kommune med Ski by som senter med administrasjonen.
Akershus, Romerike og Asker og Bærum som utgjorde Akershus fylke ble flyttet til det nye fylket Viken.

Byer i Follo:
Drøbak ble kjøpstad i 1842, men mistet bystatusen i 1962 og fikk bystatus på nytt gjennom kommunestyrevedtak i 2006.
Ski fikk bystatus gjennom kommunestyrevedtak i 2004.


Folloportalen – Samarbeid på kommunalt plan

Visit Follo – Turistguide for Follo

Reiseguiden – Follo med rekreasjons- og kulturtilbud

Follo-wikipedia – Fakta om Follo

Lokalhistorie-wiki – om Follo i Akershus

Kulturminner på Viken fylkeskommunes nettsider

 

Publisert Oppdatert