Brosjyre for Follolaget

NY BROSJYRE 2020: Brosjyra er lagets reklame for historielagene og for årboka vår Follominne (fra nr.1 i 1951 til og med nr.58 i 2020).

FORHISTORIEN:  Før laget fikk hjemmeside i 2008, måtte vi samle informasjon om aktivitetene i alle lagene til ett dokument som ble trykket og gitt ut som en folder. Hensikten var å vise bredden i arbeidet i historielagene og fremme samarbeid. Det lot seg ikke gjøre å forandre og legge til nytt uten å måtte trykke opp nye foldere. Derfor så en fordelen med en hjemmeside hvor en stadig kan gjøre forandringer for å være ajour.

Nettsida ble ganske full da vi la ut alle årbøkene. Vi måtte kjøpe mer plass på serveren og til slutt maktet ikke vår enkle editor mer. Vi fikk slett ikke lagt ut mer. Derfor har vi nå gått over til editoren WordPress og den nye websida ble presentert høsten 2020.

FACEBOOK: Dessuten har vi funnet det hensiktsmessig å bruke Facebook for å kunne kommunisere med publikum. Tre grupper la vi under den sida og kalte dem Husmannsplasser i Follo, Feriehjem i Follo og Fiske i fjorden før i Follo. Da fikk vi til samhandling med flere enn de som var medlemmer i et historielag. Folk har lagt ut bilder og skrevet om slekt og hendelser. Særlig gruppa om Fiske har blitt veldig populær.

HVORFOR BROSJYRE: Vi startet med en folder på papir med lagenes aktiviteter før 2008. Så fikk laget hjemmeside. Men i tillegg så vi det som en fordel å få presentert Follo Historielag, alle historielagene og vår årbok i en brosjyre som kunne deles ut på Follo museum, på bibliotek og på kulturkontorer. Vår første brosjyre ble laget i 2015, og den ble revidert i 2018 og i 2020. Det har vært webredaktørens ansvar.

Publisert