Du er her: Forsiden / Follominne / Register

Register

Om vårt register

Et artikkelregister for samtlige Follominne finnes som et Excel-register:  Register 1951-2017
Excel er valgt da dette gir en rekke fordeler: Excel har svært gode funksjoner for å søke,
er et utbredt regneark-program og lett å bruke, brukes normalt uten bruksanvisning.
Registeret vil bli løpende oppdatert for hver ny årbok.

For å gjøre registeret best mulig søkbart finnes følgende informasjon for hver artikkel
som er utgitt gjennom årene:

 • Navn på forfatter(ere)
 • Tittel på artikkel
 • Årgang og sidenummer
 • Emneord:
  Tittelen reflekterer ikke alltid innholdet i en artikkel, derfor er det nødvendig
  å legge inn fri tekst om artikkelen for å gjøre den mest mulig søkbar.
  Friteksten kan være: Kommune – kommunen hvorfra historien beskrives.
  Hyppig forkommende ord hentet fra artikkelen, og som beskriver innholdet i artikkelen:
  Blant annet stedsnavn og egennavn i artikkelen.
  (Emneordene er lagt inn manuelt, derfor kan feil eller mangler forekomme).

Dette register har også en lang historie:
I 1997 utarbeidet bibliotekar Bjørg Heie i samarbeid med Elin Westgård Hansen
(begge ved Ski bibliotek) et register for samtlige FOLLOMINNE fra 1951 til 1997.
Registeret ble skrevet på papir, men ble grunnlaget for dette excel-registeret.
Siri Iversen (Oppegård historielag) skrev senere registeret som et excel-register.
Siri Iversen og prosjektgruppen for digitalisering av FOLLOMINNE har senere
oppdatert registeret til slik det er i dag.

Register 1951 - 2017   lastes ned på egen maskin før bruk.

Oppdatert 05.12.2017

Publisert 18.01.2017
 

Du er her: Forsiden / Follominne / Register

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden