Adresse:
Follo Historielag
Belsjøveien 17
1443 Drøbak

Du er her: Forsiden / Follo historie- og museumslag

Follo Historie- og Museumslag: Historisk oversikt

Follo historielag er en paraplyorganisasjon for Folloregionens 6 historielag. Historielaget var opprinnelig en del av Follo historie- og museumslag knyttet til Follo Museum i Drøbak. I forbindelse med at Follo Museum ble omgjort til en stiftelse, ble historielaget i 1996 skilt ut og etablert som et regionlag for lokal og regional historie

Follo historielag har videreført arbeidet med Follominne som har vært utgitt siden 1951. Et av historielagets viktigste arbeidsoppgaver er å formidle kontakten mellom den frivillige historielagsbevegelsen og fylkeskommunale myndigheter når det gjelder både den materielle og den immaterielle kulturarven. Historielaget arbeider med å utvikle et regionalt nettverk mellom de lokale historielagene og museene.

Forfattet av Guri Vallevik Håbjørg,  også på forsiden

 

Ti taler på Follo Museum, Festskrift 1988, utgiver Follo Historie- og Museumslag, redaktør Erik Aas jr.

Les her på www.bokhylla.no på Nasjonalbiblioteket.

 

Publisert 27.04.2016
 

Du er her: Forsiden / Follo historie- og museumslag

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden