Om Follo historielag

Follo historielag ble stiftet i desember 1948 med navnet Follo historie- og museumslag med formålet å stifte et museum. Laget er en paraplyorganisasjon for 6 av Folloregionens 7 historielag. Laget var opprinnelig en del av Follo historie- og museumslag knyttet til Follo Museum i Drøbak. I forbindelse med at Follo Museum ble omgjort til en stiftelse, ble historielaget i 1996 skilt ut og etablert som et regionlag for lokal og regional historie. Stiftelsen opphørte i 2017. Follo historielag feirer 70 års jubileum i 2018. Da feiret Follo museum sitt 50 års jubileum.

Follo historielag har videreført arbeidet med Follominne som har vært utgitt siden 1951. Et av historielagets viktigste arbeidsoppgaver er å formidle kontakten mellom den frivillige historielagsbevegelsen og fylkeskommunale myndigheter når det gjelder både den materielle og den immaterielle kulturarven. Follo Historielag støtter prosjekt som drives av de lokale historielagene ved å kanalisere penger som bevilges av fylkeskommunen til kulturvern og ved salget av årboka Follominne.

1974 ble Ski Historielag og Ås Historielag stiftet.
1977 ble Frogn Historielag stiftet.
1980 ble Nesodden Historielag og Vestby Historielag stiftet.
1986 ble Oppegård Historielag stiftet.

2020 – Folder-brosjyre for Follo Historielag
Vår folder er revidert og historielagene i Nesodden, Ski og Ås har forandret hjemmesideadressen sin.

Det er interessant lesing i Follominne 1 fra 1951 om hvordan Follo Historielag ble stiftet i desember 1951 på den gang Høyskolen i Ås av kommunepolikere og historieinteresserte i Follo. Erling Strand, Nesodden, lagets første leder har skrevet om dette i første artikkel i Follominne 1951

Kart over follo.
Kart gjengitt med tillatelse fra
folloportalen.no  2008
Publisert Oppdatert