Om Follo historielag

Follo historielag ble stiftet i desember 1948 med navnet Follo historie- og museumslag med formålet å stifte et museum. Laget er en paraplyorganisasjon for 6 av Folloregionens 7 historielag. Laget var opprinnelig en del av Follo historie- og museumslag knyttet til Follo Museum i Drøbak. I forbindelse med at Follo Museum ble omgjort til en stiftelse, ble historielaget i 1996 skilt ut og etablert som et regionlag for lokal og regional historie. Stiftelsen opphørte i 2017. Follo historielag feirer 70 års jubileum i 2018. Da feiret Follo museum sitt 50 års jubileum.

Follo historielag har videreført arbeidet med Follominne som har vært utgitt siden 1951. Et av historielagets viktigste arbeidsoppgaver er å formidle kontakten mellom den frivillige historielagsbevegelsen og fylkeskommunale myndigheter når det gjelder både den materielle og den immaterielle kulturarven. Follo Historielag støtter prosjekt som drives av de lokale historielagene ved å kanalisere penger som bevilges av fylkeskommunen til kulturvern og ved salget av årboka Follominne.

I 1974 ble Ski Historielag og Ås Historielag stiftet.
I 1977 ble Frogn Historielag stiftet.
I 1980 ble Nesodden Historielag og Vestby Historielag stiftet.
I 1986 ble Oppegård Historielag stiftet.

2018 Folderen/ brosjyren til Follo historielag
Vår folder er under revisjon fordi Ski og Ås har forandret hjemmesideadressen.

Kart over follo.
Kart gjengitt med tillatelse fra
folloportalen.no  2008
Publisert Oppdatert