Du er her: Forsiden / Aktiviteter / Aktiviteter 2013

Aktiviteter 2013

Inkludert Follo Museums program.
De forskjellige lags program kan være til inspirasjon for andre lag. Det er mulig å bli med på andre lags arrangement, men det kan være lurt å sjekke med lagets leder først om plass og evt. ny informasjon.
Aktiviteter ved alle museene i Akershus: akershusmuseet.no

JANUAR Lag Sted Arrangement
Tirsdag
24. januar 
kl. 19
Ski 
Historielag
Waldermarhøy Medlemsmøte om en nærmest ukjent historie fra siste krig, om menn og kvinner som drev etterrettnings-arbeide mot de tyske styrkene i landet ved forfatteren Terje Kristoffersen.
FEBRUAR Lag Sted Arrangement
Søndag
10. februar
kl.12-15
Follo
museum
Follo museum Fastelavn: Kåseri kl.13
Eventyrutstilling - Hjemmebakte fastelavnsboller - Lage fastelavnsris
Tirsdag
12. februar
kl.19.00
Vestby
Historielag
Prestegården «Sinclair og skottetoget ved Kringen»
v/forteller Tore Rahn .
Tirsdag
21. februar
kl.19.00
Ski 
Historielag
Waldermarhøy Årsmøte med foredrag etterpå.
Førsteamanuensis Tom V. Segalstad tar oss tilbake ca 2500 år til grekere og persere i krig om mineralressurser.
Tirsdag
26. februar
kl.18.00
Ås
Historielag
Nofima,
Oslovn. 1, Ås
Årsmøte kl.18.00, Åpen post kl.19.00:
Oskar Puschmann vil fortelle og vise bilder om «Endringer i kulturlandskapet – hva har skjedd og hva vil skje»
Onsdag
27. februar
kl.18.30
Oppegård
Historielag
Grendehuset,
Lille sal
Sætreskogvn.13
Oppegård
Foredrag om Karl XII's tokt i Norge tidlig på 1700-tallet v. Geir Bagge-Skarheim.
Kaffe/te - noe å bite i
 
Torsdag
28. februar
kl.19.00
Nesodden
Historielag
 
Ekelund
Seniorsenter
 
Årsmøte
MARS Lag Sted Arrangement
Tirsdag
5. mars
kl.19.00 
Frogn
Historielag
Follo Museum Årsmøte - Etter årsmøtesaker tar vi for
oss stemmerettsjubileet og konsekvenser
for Drøbak og Frogn. Hvem var aktive?
Tirsdag
12. mars
kl.19.00
Vestby
Historielag
Prestegården Årsmøte - Etter årsmøtesaker vil
Jørn Svendsen vise klipp fra årets
filmopptak. Innlegg om kvinners
stemmerett ved Ingvar Dahl.
Onsdag
13. mars
kl.18.30
Oppegård
Historielag
Skogsland,
Solbråtanv. 18,
Kolbotn
Årsmøte
Etter møtet bildeframvisning fra gamle Kolbotn
v. Steinar Karlsrud.
APRIL Lag Sted Arrangement
Torsdag
11. april
kl.18.30
Oppegård
Historielag
Biblioteket,
Kolben
 
Foredrag: "Oppegård snart 100 år"
v. Birger Løvland
Søndag
21. april
Tid senere
Frogn
Historielag
Kvadraturen i Oslo
og Vår Frelsers gravlund
Byhistorisk omvisning i det gamle Christiania
med Reidar Øye Brevik som turleder.
I Wergelands fotspor med stopp ved hans grav. Turen tar ca. 2 - 2,5 timer.
MAI Lag Sted Arrangement
Lørdag
4. mai
kl.10.00
Oppegård
Historielag
Marinemuseet Horten
Avtal oppmøte-plass
Busstur til Marinemuseet Horten.
Medlemspris 200kr. Påmelding innen 15.april
til Einar Skillebekk 920.50.595
eller til Egil Wenger 977.49.002
Lørdag
4. mai
kl.14.00
Follo
Museum
Korsegårdsbygningen Åpning av utstilling av gamle skole- plansjer - datidens multimedia -
innblikk i historie, naturfag og bibelhistorie.
Eventyrutstillingen fortsetter til juni.
Tirsdag
7. mai
kl.19.00
Frogn
Historielag
Follo Museum
Belsjøveien
Drøbak
Foredrag av Trond Svandal om
eiendomsforhold i Frogn i middelalderen.
Tirsdag
7. mai
kl.19.00
Vestby
Historielag
Seniorsenteret  Temaet slektsgransking – «Slekt skal følge slekters gang» ved Else Granum.
Tirsdag
7. mai
kl.18.00
 Ås
Historielag
Hølen torv
evt. felles avreise 17.30
Rusletur 1: Hølen
Tettstedet ved "Den Fredrikhaldske Kongevei" ved kjentmann Ingvar Dahl
Tirsdag
8. mai
kl.18.00
Ski 
Historielag
Ski 
middelalderkirke

Frigjøringsdagen.  Minnestund.
Finstad Gla’Brazz innleder med musikk.
Minnetale for dagen ved ordfører Tine Eikebråten.

Onsdagene
22. mai
og 29. mai
Oppegård
Historielag
Gjersøelva natur- og
kulturpark
22. mai åpning av museet
29. mai Oppgangssag og museum
JUNI Lag Sted Arrangement
Søndag
2. juni
kl.12.00
Frogn
Historielag
Start på Høiås
v. Grendehuset/Idretts-
banen på Heer
En lettgått vandring fra Høiås til Heer-skansene og Kringerud skanse med Torstein Aamodt.
Onsdagene
5., 12. og
19. juni
Oppegård
Historielag
Gjersøelva natur- og
kulturpark
Oppgangssag og museum alle dager.
5. juni også elvevandring
Torsdag
6. juni
kl.18.30
Oppegård
Historielag
Parkeringsplassen
Greverud
(Kjør sammen pga
begrenset plass)
Rusletur(er) ved Pollenvann, "Østre skipsreite", og Fåle - Oldtidsveien - Kopåsen - middelalderveien
v. Bjørn Lunder og Karsten Høy
Søndag
9. juni
Follo
museum
Follo museum Barnas dag - et familiearrangement
Søndag
9. juni
Nesodden
Historielag
Fjellstrandområdet Rusletur i Fjellstrand-området
"Organisasjoner og bedrifter"
Tirsdag
11. juni
kl.18.00
Ås
Historielag
Kjølstad gård
750m nord for
Felleskjøpet
Rusletur 2: Holstadmarka med bl.a. Salstein. 
Husmannsplasser og lokalhistorie i grenselandet mellom Holstad, Nordby og Ski.
Hva er Salstein? ved Vidar og Olav
Torsdag
20. juni
kl. 19.00
Follo
Museum
Hovedbygningen
på museet
Margit Løyland, førstearkivar ved Riksarkivet : Foredrag om «Norge - Holland, 1500 - 1800 tallet». Norsk arbeidsutvandring til Holland
Søndag 
30. juni
kl.12.00
Frogn
Historielag
Oppmøte og parkering ved den gamle idretts-plassen i Hvitsten Omvisning nede i Hvitsten med Bjørn Linnestad fra Vestby Historielag. Forteller om kunstnerne og gallionsfigurene. Muligens også omvisning i museet i den gamle skolen.
JULI Lag Sted Arrangement
Mandag
29. juli
kl.18 - 21
Follo
museum
Follo museum - ute:
Programmet starter med kåseri og konsert , etterfulgt av pause med salg av rømmegrøt, kaffe og kake, og avsluttes med Olsokgudstjeneste.
Olsokfeiring - samarbeid med Follo prosti og Bygdekvinnelag i Follo
Bente Bjerknes-Haugen, politiker, Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo Prosti, Tori Teigen, sanger, og Marit Solli, konstituert styrer ved Follo Museum. Ås Bygdekvinnelag står for servering.
AUGUST Lag Sted Arrangement
       
SEPTEMBER Lag Sted Arrangement
Onsdag
4. sept.
Oppegård
Historielag
Gjersøelva natur- og
kulturpark
Oppgangssag, museum
og elvevandring
Torsdag
5. sept
kl.18.00
Oppegård
Historielag
Oppmøte Svartskog kirke,
parkeringsplassen
Ta på godt fottøy
Rusletur: Oldtidsveien sørover til Sjøøødalstrand og tilbake langs kysten.
Torsdag
5. sept
kl.19.00
Follo
Museum
 
 Børsumbygningen Lokal folkemusikk:  De frilynde + Gruppa Ford Folk fra Nesodden + Elise Tegnér og Audun Steffensen
Søndag
8. sept
kl.12.00
Nesodden
Historielag
Fundingrudhuset
To gård
(Åpent hver søndag 12.00-15.00 tom 29.sept)
Deltakelse i "Kulturisten"
Foredrag og Nesoddmusikk
Tirsdagene
10. sept,17.  sept og 8. okt.
kl.18.00
Frogn
Historielag
Seiersten skole,
Belsjøveien 1, Drøbak

Kurset går over 3 kvelder.
 
Begynnerkurs i slektsforskning ved Carl Birger van der Hagen og Sigbjørn Elvebakken fra Dis-Akershus. Åpent for andre historielag. Medlemmer i Fr.HL 400kr - andre 800kr
Lørdag
14.sept og
Søndag
15.sept
Follo
Museum
JOBU-utstilling og foredrag Detaljer om arrangementet ser dere på plakaten som ligger på Aktiviteter for Follo Museum. Se i menyen til venstre på hjemmesiden.
Søndag
15. sept
kl. 13.00
Frogn
Historielag
Håøya
Båt kl.13.00 fra Sjøtorget
Parkering på Bankløkka ved kirken eller på Sjøtorget
eller etter Sundbrygga til høyre
 
Felles tur med Drøbak og Frogn menigheter etter gudstjenesten.
Søndag
22. sept
Nesodden
Historielag
Kyststien Ifbm "Folkehelsedagene" arrangeres guidet tur langs Kyststien (delt i to)
Tirsdag
24. sept
kl.19.00
Frogn
Historielag 
Follo museum Foredrag i forbindelse med utstillingen om Jo-Bu mekaniske verksted. Tema: Fra rå håndkraft til motorisert kraft
OKTOBER Lag Sted Arrangement
Torsdag
3. okt
kl.19.00
Oppegård
Historielag
Grendehuset
Sætreskogveien 13
1415 Oppegård

Christian Hintze Holm foredrag om tida før skille mellom Nesodden og Oppegård i 1915

Søndag
6. okt
kl.12.15
Nesodden
Historielag
Grøstad/Blylaget
Oppmøte kl.12.15 ved Jaer skole. Turen tar ca 3 t.
Rusletur fra skålgropene til Blylaget brygge. Kaffepause på Grøstadstrand. Treider veteranbuss tilbake.
Tirsdag
29.okt.
kl.19.00
Vestby
Historielag
Gardarheim «Da bilene ble drevet med ved! Biobrensel i førtiåra» - foredrag ved Jens Kåre Aalerud.
 uke 42 Ås
Historielag
 Åsgård skole

Rusletur/markering av 100års jubileum: Fra Ås skole til Aas skole og i dag Åsgård skole
Flere detaljer senere.

en søndag Nesodden
Historielag
Nesodden øst Rusletur i området Grøstad/Bomansvik
NOVEMBER Lag Sted Arrangement
Torsdag
14. nov.
kl.19.00
Nesodden
Historielag
 
Ekelund Seniorsenter
Hilda  Magnussens vei 1
 
Runeforsker Jonas Nordby holder foredrag: "Runer - stemmer fra fortiden" Gjermund Kolltveit spiller og forteller om "Folkemusikk på Nesodden"
Tirsdag
19. nov
kl.19.00
Frogn
Historielag
Follo Museum Munchs liv på Ramme gård
Foredrag ved arkeolog Reidun Aasheim. Hun forteller om funn på Ramme og på Labo i Son.
DESEMBER Lag Sted Arrangement
Tirsdag
3.des.
kl.19.00
Vestby
Historielag
  Språkåret 2013 markeres – «Språk åpner dører»
- foredrag ved Per Hedum. Henning Karlstad tar for seg «Vestbymålet i perspektiv» - ev. bok under utgivelse «Å sa du?»
Søndag
8.des
klk.12-16
Follo museum Follo museum Førsjulsdag
se plakat på siden Follo museum/ Aktiviteter
Lørdag
28. des
 
Follo museum Follo museum  Vi "Går Julebukk" på museet
       

 

Publisert 16.01.2014
 

Du er her: Forsiden / Aktiviteter / Aktiviteter 2013

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden