Du er her: Forsiden / Aktiviteter / Aktiviteter 2010

Aktiviteter 2010

JANUAR Lag Sted Arrangement
       
FEBRUAR Lag Sted Arrangement
Torsdag
11.februar
Oppegård 
historielag
Biblioteket
Kolben
Kurskveld for opplæring av
interesserte aktører i bruk av www.lokalhistoriewiki.no
MARS Lag Sted Arrangement
Onsdag
3.mars
kl.19
Frogn
historielag
Seiersten
ungdomsskole
Inngang Belsjøvn 1
Årsmøte.
Foredrag: Oberst Birger Eriksen og den 9.april 1940 ved oberstløytnant/
candphil Knut Werner-Hagen.
Torsdag
4.mars
Ås historielag Norsk Landbruksmuseum Årsmøte. Foredrag: Ingvild Nordland om Stedsnavn som språklige kulturminner. Bruk, vern og forvaltning av gårds- og bruksnavn i Ås.
Onsdag
10. mars
kl. 19.00
Oppegård
historielag
Grendehuset
Oppegård
Foredrag om jerngruvedrift
i Oppegård v. Bjørn Egil Jensen
Tirsdag
16. mars
kl.19
Vestby historielag Vestby prestegård

Årsmøte
Sylfest Lomheim tar oss med på en reise om "Språk fra Gallilea til Vestby kirke"

Torsdag
25.mars
Oppegård 
historielag
Biblioteket
Kolben
Kurskveld for opplæring av
interesserte aktører i bruk av www.lokalhistoriewiki.no
APRIL Lag Sted Arrangement
I april måned
etter avtale
Vestby historielag Barneskoler i Vestby  "En skoledag for 100 år siden"  To
tidligere lærere sammen med Christian Killengren besøker barneskoler og forteller om skolens innvirkning på hva folk har trodd på og ment i tidligere år.
Lørdag
10.april
Frogn
historielag
Hovedøya
Fremmøte på Vippetangen
der båten går kl.12.05
Seniorprest i Oslo domkirke, Karl Gervin er omviser i klosterruinene.
Onsdag
28. april
18.00
Oppegård
historielag
P-plassen v/Oppegård kirke, Svartskog. Rusletur. Oldtidsveien sørover fra
Bålerud til Sjødal. Påvist og gjennomgått sommeren 2008/2009.
Ved bløtt føre går vi Framveien sørover. Retur langs middelalderveien.
MAI Lag Sted Arrangement
Torsdag
6. mai
Oppegård 
historielag
Biblioteket
Kolben
Kurskveld for opplæring av
interesserte aktører i bruk av www.lokalhistoriewiki.no
Tirsdag
11.mai
Ås historielag Kajaområdet Rusletur
Onsdag
19. mai
kl. 18.00
Oppegård
historielag
P-plassen v/Hallagerbanen, Herregårdsveien, Oslo Rusletur. Ljanselvas nedre løp.
Jf rusleturen fra Hauketo i 2009. Guide Arne Sunde, Søndre Aker Historielag.
Lørdag
22. mai
kl.15.00
 
Frogn
historielag
Kantina på Seiersten skole Foredrag ved major Jon Ivar Paulsen om krigsminnesmerker i Frogn med tur til minnestøttene v. Rådhuset og til statuen av oberst Eriksen i Badeparken.
Søndag
30.mai
kl.12 - 15
 Follo museum Belsjøveien 13
Drøbak
Sesongåpning med utstilling om tegneserier
Se  på siden om museets aktiviteter

Søndag
30. mai
 

Vestby
historielag
Garder "Gravhauger og funnsteder", en rusletur
med Jarleif Nordheim på Hovumfeltet.
Nærmere detaljer blir annonsert.
JUNI Lag Sted Arrangement
Tirsdag
1. juni
Ås historielag Nøstvedtmarka Rusletur
Søndag
6. juni 
Oppegård
historielag
Felles transport, trolig med private biler - kunngjøres senere. Vi besøker Gamlebyen i Fredrikstad,
jf avlyst tur høsten 2009.
Lunsj på kafé. Forhåndspåmelding er en fordel, til tlf. 66993478, Bjørn Engebretsen.
Torsdag
10. juni
Oppegård 
historielag
Biblioteket
Kolben
Kurskveld for opplæring av
interesserte aktører i bruk av www.lokalhistoriewiki.no
Lørdag
12. juni
kl.13.00
Frogn
historielag
Knardal-Brevik-Knardal
Frammøte på snuplassen for buss
ved Knardal gartneri
Vi går tur retur Knardal til Brevik langs Bunnefjorden. Se stedet der et tysk fly ble skutt ned 9.april 1940. Anledning til å kjøpe mat hos Torill Weiskopf i Fjøset hennes.
Søndag
13. juni
kl.12-16
Follo Museum

Belsjøveien 17
Drøbak

Ås oktetten spiller hornmusikk og velkomsttoner.
Ca. kl.13: Follo Gammeldans Ensemblet lager Leikfest sammen med Folkedanslaget "Springar'n"
Søndag
20. juni
kl.12
Follo Museum
Belsjøveien 17
Drøbak
Arkeologi og bakst fra bakerovn. Sålding av funnrik jord fra Labo i Son.
Gratisarrangement. Kafé med nybakt.
26. juni Vestby historielag Jostushuset ved Son
Kystkultursenter
Brødbaking ved Kari-Anne Slettjord og
andre bakstekoner fra Son. Annonseres.
JULI Lag Sted Arrangement
Torsdag
29. juli
kl.18-21
Follo museum Belsjøveien 17
Drøbak

OLSOK

Foredrag "Tilhørighet og lokalsamfunn" ved Bjørn Bjørnsen, journalist og forfatter. Konsert Tori Teigen og Pål Rullestad. Gudstjeneste sokneprest Georg Børresen i Ås. Ski bygdekvinnelag serverer rømmegrøt og kaffe i pausen.

AUGUST Lag Sted Arrangement

 Lørdag
7. aug

Fra Ski stasjon kl.10.23

Ski historielag
Orientering og omvisning ved Askim Historielag og Indre Østfold Forsvarsforening
 til Langnes jernbanestoppested (ca 23 min) på Østre linje før Askim  Opplevelsestur til Langnes skanse -  8. og 9. august i 1814 -
Det er en linje fra forsvaret av Langnes skanse, freds- og unionsavtale og unions-oppløsningen i 1905 til norsk suverenitet.
Tirsdag
24. august
kl. 19
Ski
historielag
Fremmøte ved Ski Bygg kl 19 Ski Bygg og bedriftshistorien
Interessant bedriftshistorie om hvordan denne bedriften ble til.
SEPTEMBER Lag Sted Arrangement
Onsdag
1. sept
kl.18
Oppegård
historielag
På badeplassen på Oppegårdsiden Rusletur rundt Tussetjern nordøstover først. Avstikker på sydsiden til steinhvelvbru i Tussebekken (Ski). Ta på godt skotøy.
Søndag
5. sept
 
Frogn
historielag
Oscarborg festning Tema 9. april 1940.
Torstein Aamodt er vår guide.
Avreisetidspunkt kl.12 fra Sjøtorget i Drøbak med båt til festningen.
Torsdag
9. sept
Oppegård
historielag
Biblioteket i Kolben,
adr.Strandliveien1,
Kolbotn
Kurskveld for opplæring i
bruk av www.lokalhistoriewiki.no
For mer info kontakt Siri Iversen tlf.:93431105
Søndag
12. sept
 
 Vestby
historielag
Vestby Seniorsenter
Kulturminnedag med tema "Nytt liv i gamle minner"
Henning Karlstad blåser liv i noen av minnene sangen og musikken rommer, assistert av aktive musikere - Per Hedum
tar oss med på en reise inn i "Vestby i litteraturen". Arrangementet avsluttes med sang, musikk og allsang.
Søndag
12. sept
kl.12-15
 Follo Museum Belsjøveien 17
Drøbak
Drapet i Korsegården: Kl.13 forteller Sten Høyendahl om drapet på gjestgiversken Anne Marie Amundsdatter i 1824.
Musikalske overraskelser. 
Kafé med vann og brød.
Museumsbutikken har 30% avslag på bøker.
Tirsdag
14. sept
kl.19.00
Vestby historielag Gardarheim "Hva trodde Vestbyfolk på i hedensk tid?" Foredrag ved Øystein Kock Johansen
Tirsdag
14. sept
kl. 18
Ski historielag Oppmøte ved ”Telthuset” ved Kråkstad kirke kl. 18. Turen er på ca 5 km. Rast med kaffe og Dagbokringle.
Arr: Kulturstikomiteen
Søndag
19. sept
ca.kl.12 /12:30
Frogn
historielag
i samarbeid med Drøbak menighet
 
Møtes utenfor
Drøbak kirke etter gudstjenesten. Om kirken og hospitalet ved kaffen i Hospitalet.

Vi konsentrer oss om personer og begivenheter med tilknytning til steder fra kirken og nordover (Skrivergården, Villa Parr, Ringgården m.fl.) Tore Vik og Torstein Aamodt er våre guider.

Lørdag
25. sept
Kl. 12. Kråkstad kirke 
kl. 14.00 Ski kirke
 
Ski historielag Tog fra Ski kl. 11.26 er på Kråkstad kl. 11.32 i god tid. Jubileum: Ski kirke og Kråkstad kirke 850 år.
nteressant guidet tur både rundt og inne i disse historiske kirkebygningene. Annonseres i ØB.
Rast med kaffe, te og Dagbokringle.
 
Søndag
26. sept
kl.12.00
Oppegård
historielag
 P-plassen ved Oppegård kirke, Svartskog Rusletur på Oldtidsveien sørover fra Bålerud til Sjødal (kanskje ned til jerngruva). Ved bløtt føre går vi Framveien sørover. Retur langs Sjødalsveien.
OKTOBER Lag Sted Arrangement
Søndag
10. okt
kl.12.00
Frogn historielag Rundtur fra Røis til Kjeppestad i Frogn. 
Start fra parkerings-plassen på Røis.
Tema fortidsminner på veien og isdammer i Kjeppestad. Svein Holsen fra Frogn hist.lag og Bjørn Linnestad fra Vestby hist.lag vil guide oss på veien.
Søndag
10.okt
kl.12.00
Nesodden
historielag
Oppmøte og parkering 
v. Bakkeløkka u.skole
En historisk vandring i Myklerudskogen. Guide  er
Stein Turtumøygard
Tirsdag
12. okt
kl.19.00
Vestby
historielag
Vestby prestegård "Vestby prestegård og prestene der"
Foredrag ved Bjørn Linnestad
Torsdag
14. okt
Oppegård
historielag
Biblioteket i Kolben,
adr.Strandliveien1,
Kolbotn
Kurskveld for opplæring i
bruk av www.lokalhistoriewiki.no
For mer info kontakt Siri Iversen
tlf.: 93431105
15 - 17.okt
kl.13.00

Ås

historielag
ifbm Kulturdagene

Start ved Ås Ungdomsskole daglig
Gå i området rundt skolen.
Rusletur: Gruslinna, Grønnslett, Tyskerstallene i Aschjemskogen og den første vannforsyningen til stasjonsbyen. Guide er Nikolai Bjørneby

Tirsdag
19. okt

kl.19

Ski
historielag
Waldermarhøy
medlemsmøte
Artilleriets betydning, overtro og forlegningen i Ski (AR1) v/historiker. Musikals innslag.
Arr. komiteen byr på Dagbo-kringle, kaffe/te.
Onsdag
20. okt
kl.19.00
Oppegård
historielag
Grendehuset,
Sætreskogveien 13
Enkel bevertning
Foredrag om utvandringen til Amerika, med vekt på nordmenns roller i den amerikanske borgerkrigen v. Torbjørn Greipsland.
Fredag
29. okt
kl.17 - 19  og
lørdag
30. okt
kl.10 - 16
Follo
historielag
og
Akershus
fylkeskommune

- Fredag i Follo
                 museum
- Lørdag ekskursjon
                 i Vestby

Maks 30 deltakere
Påmelding til
            915.27.675

KULTURMINNER  I  UTMARK
- gravhaugene i Garder
- skålgropfeltet på Risil
- ulvestuen på Revhaug
- rydningsrøyser/gravrøyser
   v. Tørfest i Erikstadbygda
NOVEMBER Lag Sted Arrangement
Tirsdag
2. nov
kl.19.00
Frogn
historielag
Kantina på
Seiersten skole
Drøbak
Kirken og dens omgivelser for kulturminne og kulturmiljø. Orientering ved kirkeverge Thor-Arne Prøis.
Onsdag
10.nov
kl.18.00
Ås
historielag
Landbruksmuseet Kjartan Fønstelien fra Akershus fylke kåserer om bergkunst, helleristninger og skålgroper i Follo.
Torsdag
11. nov
Oppegård
historielag
Biblioteket i Kolben,
adr.Strandliveien1,
Kolbotn
Kurskveld for opplæring i
bruk av www.lokalhistoriewiki.no
For mer info kontakt Siri Iversen
tlf.: 93431105
Tirsdag
16. nov
kl.19.00
Nesodden
historielag
Ekelund Eldresenter
Hilda Magnussens v.1
"Utgravningene i Solbukta"
v.arkeolog Eva Schaller
Kunsthistorisk Museum
Åpent møte - gratis adgang
Tirsdag
16. nov
kl.19
Ski historielag Waldermarhøy
medlemsmøte
Jan Svendsen viser bilder fra gamle Skibyen med bl.a. AR1-området. I panelet David Dahl, Jan Svendsen, Per Krogstie og Bjørn Myrvoll som diskuterer og kommenterer bildene.
Tirsdag
23. nov
kl.19.00
Frogn historielag
AVLYST 
PGA. SYKDOM
Kantina på
Seiersten skole
Drøbak
Isdammer og iseksport -
Foredrag ved Jan Wold-Hansen
UTSETTES  TIL  VÅREN
Tirsdag
23. nov
kl.19.00
Vestby historielag Vestby Seniorsenter "Vestbymålet, finnes det?" Foredrag
ved Henning Karlstad
Søndag
28. nov
kl.12.00
Oppegård
historielag
Offentlig kommunikasjon eller privatbiler Parkering v. Festningsporten Bytur til Akershus festning. Vi tar en rundtur på hele festningsanlegget (unntatt museene. ) Pause med kafé-besøk underveis.
DESEMBER Lag Sted Arrangement
Torsdag
9. des
Oppegård
historielag
Biblioteket i Kolben,
adr.Strandliveien1,
Kolbotn
Kurskveld for opplæring i
bruk av www.lokalhistoriewiki.no
For mer info kontakt Siri Iversen
tlf.: 93431105
Søndag
12. des
kl.12 - 16
Follo museum Belsjøveien 17
Drøbak
FØRJULSAKTIVITETER
for hele familien
Tirsdag
28. des
kl.15
Follo museum Belsjøveien 17
Drøbak
Julebukk

 

Publisert 26.02.2010
 

Du er her: Forsiden / Aktiviteter / Aktiviteter 2010

 
forsiden | folloregionen | follo museum | lokalhistorien | vedtekter | styret | historielagene | aktiviteter | follominne
lenker | søk | kontakt | kulturminnedagene | follo historie- og museumslag | til toppen av siden